۰۹۱۹۲۹۴۸۳۹۶

پایه صندلی

پایه صندلی یکی از مهم‌ترین قطعات صندلی می‌باشد، زیرا وزن را از چک صندلی به چرخ‌ها منتقل می‌کند. پایه صندلی به دو دسته کلی فلزی و پلاستیکی تقسیم می‌شود، که بسته به نیاز و نوع صندلی می‌توان از آنها استفاده کرد. کیفیت پایه صندلی ارتباط مستقیم با سلامت و طول عمر صندلی دارد، زیرا استفاده از پایه صندلی غیر استاندارد موجب خرابی جک و استهلاک کل صندلی می‌گردد.

پایه صندلی اداری عموماً از پنج شاخه یا پر تشکیل شده است و در اندازه‌های مختلف پایه صندلی کوچک، پایه صندلی بزرگ، پایه صندلی متوسط در بازار موجود می‌باشد و باید نسبت به اندازه صندلی آنها را انتخاب نمایید. معمولاً از پایه صندلی اداری بزرگ برای صندلی‌های مدیریتی بزرگ استفاده می‌شود و از پایه صندلی کوچک‌تر برای صندلی‌های کارمندی و صندلی‌های کوچک‌تر استفاده می‌شود.