۰۹۱۹۲۹۴۸۳۹۶

مکانیزم صندلی

مکانیزم صندلی قطعه‌ای است که صندلی را به جک و پایه متصل می‌کند و یکی از مهم‌ترین اجزاء صندلی می‌باشد که مرغوبیت آن بسیار در طول عمر و راحتی صندلی اهمیت دارد. مکانیزم صندلی دو وظیفه اصلی دارد اول این که صندلی را به جک متصل می‌کند و دیگری آن که صندلی را در حالات مختلف قرار می‌دهد. بسته به نوع مکانیزم صندلی حالت‌های قرارگیری صندلی نیز متفاوت است.

به مرور زمان ممکن است مکانیزم صندلی  دچار مشکل شود و این هم به دلیل استفاده‌های نادرست مانند استفاده افرادی با وزن‌های بالا و یا بیش از حد تغییر وضعیت صندلی ایجاد می‌شود و می تواند موجب شکسته شدن محل قرار گیری جک می‌شود، که این امر مشکلاتی مانند عدم تعادل صندلی و با تداخل در حرکت عمودی جک صندلی را ایجاد می کند.

در مدل‌هایی که دارای جهات بیشتری در حرکت هستند مانند حرکت ارتفاع ، جلو عقب نشیمن و همچنین تنظیم پشتی مکانیزم صندلی آنها پیچیده ‌تر و دارای قطعات بیشتر می باشد و در نتیجه باید دقت بیشتر در نگهداری آنها کرد تا طول عمر آنها افزایش پیدا کند. تعمیر صندلی تکنوتک آماده ارائه خدمات فروش ، تعمیر و تعویض انواع مکانیزم صندلی به شما مشتریان ارجمند می‌باشد.

گروه صنعتی تکنو تک کلیه خدمات مربوط به تعمیر صندلی اداری شما مشتری عزیز را انجام میدهد.

1مجموع 4 محصول
مکانیزم صندلی مکانیزم صندلی مکانیزم صندلی قطعه‌ای است که صندلی را به جک و پایه متصل می‌کند و یکی از مهم‌ترین اجزاء صندلی می‌باشد که مرغوبیت آن بسیار در طول عمر و راحتی صندلی اهمیت دارد.
مکانیزم صندلی مکانیزم صندلی مکانیزم صندلی قطعه‌ای است که صندلی را به جک و پایه متصل می‌کند و یکی از مهم‌ترین اجزاء صندلی می‌باشد که مرغوبیت آن بسیار در طول عمر و راحتی صندلی اهمیت دارد.
مکانیزم صندلی مکانیزم صندلی مکانیزم صندلی قطعه‌ای است که صندلی را به جک و پایه متصل می‌کند و یکی از مهم‌ترین اجزاء صندلی می‌باشد که مرغوبیت آن بسیار در طول عمر و راحتی صندلی اهمیت دارد.
مکانیزم صندلی مکانیزم صندلی مکانیزم صندلی قطعه‌ای است که صندلی را به جک و پایه متصل می‌کند و یکی از مهم‌ترین اجزاء صندلی می‌باشد که مرغوبیت آن بسیار در طول عمر و راحتی صندلی اهمیت دارد.
1مجموع 4 محصول