۰۹۱۹۲۹۴۸۳۹۶

صندلی اپنی

صندلیهای اپن آشپزخانه ها و خانه های آپارتمانی امروزی یک بخش از لوازم منزل و محل کار است . این صندلی اپن پایه بلند فضا رو کمتر اشغال میکند و اکثر در منازل و شرکتها موجود میباشد .
گروه صنعتی تکنو تک خدماتی برای تعمیر و یا تعویض صندلی اپن تدارک دیده است که شامل:
• تعویض جک صندلی اپن
• تعویض مکانیزم صندلی اپن
• تعویض پایه صندلی اپن
• تعویض و تعمیر روکش صندلی اپن