۰۹۱۹۲۹۴۸۳۹۶

درب ضد صدا

روش های آکوستیک کردن یا ضد صدا کردن درب یکی از شاخه های علم آکوستیک دربهای ساختمان و سالن ها میباشد.
هدف اصلی از بین بردن صداهای زائد میباشد.
مهمترین نکته در آکوستیک درب ها استفاده از عایق صوتی مناسب و درز گیری درب در محل تقابل درب با چهارچوب ( فریم آهنی ) است. 
هر چه عایق صوتی استفاده شده و درز بین چهارچوب و درب به خوبی پوشش داده شود درب آکوستیک شده نشت صدای کمتری خواهد داشت.
شرکت تکنو تک مطابق استانداردهای بین المللی مهندسی صدا و علم آکوستیک ( ضد صدا ) به ارائه خدمات عایق سازی و حذف صداهای مزاحم ( نویز ) میپردازد.