۰۹۱۹۲۹۴۸۳۹۶

تعویض رویه صندلی اداری

 
نمونه هایی از صندلی اداری , صندلی کارمندی میباشد. برای تعویض رویه یا تعویض روکش صندلی کارمندی , صندلی اداری میتوان از چرم یا پارچه استفاده کرد.
تعمیرات صندلی تکنو تک با چرم درجه یک و بهترین پارچه تعویض صندلی اداری شما را انجام میدهد.