۰۹۱۹۲۹۴۸۳۹۶

جک صندلی مقاله

10 / 10
از 1 کاربر
ساختار بیرونی جک دو استوانه با قطرهای متفاوت است که استوانه کوچک نر درون استوانه بزرگتر میتواند حرکت. زمانی که استوانه ی کوچکتر بیرون میایید به طول این جک اضافه شده و وقتی که جک فشرده میشود طول جک کمتر است و نزدیک به طول استوانه بزرگ است.
میزانی که هر جک بالا و پایین میشود متغییر است و به اندازه بالا و پایین شدن هر جک اصطلاحا کوربین جک گفته میشود. جک اکثر صندلی های مبلمان پایتخت کوربین 12 هستند به این معنی که فشرده ترین حالت جک با حالت اولیه جک 12 سانتی متر تفاوت دارد. البته کوربین جک های صندلی اپنی معمولا بیش از دوبرابر هستند و در این مدل صندلی جک های کوربین 21 و 26و 27 سانتی متر استفاده میشود.
هر جک صندلی در بالاترین قسمت خود دکمه ای دارد که دریچه ی گاز داخل جک را باز میکند. در واقع شما برای هر بار بالا با پایین کردن جک باید این دکمه را بزنید این کار به صورت غیر مستقیم توسط اهرم کنار صندلی انجام میشود. زمانی که شما اهرم جک را با دست میزنید دکمه ی جک زده میشود و بسته به این که روی صندلی نشسته باشیم یا خیر، بالا با پایین میرود. هرگاه که اهرم کنار صندلی زده میشود، یک جنگ بین فشار گاز متراکم شده و وزن شما اغاز میشود. اگر شما روی صندلی نشسته باشید پیروزاین جنگ وزن شما است ( زیاد به وزنتان ننازید،زحمتش را نیروی – کره ی زمین میکشد ) واین نیتروژن فشرده تر میشود و صندلی تا جایی که جک جا دارد پایین میرود، اما در صورتی که شما روی صندلی نباشید، زور نیتروژن میچربد و صندلی را تاجایی که کوربین جک اجازه میدهد به بالا هل میدهد.
 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :