۰۹۱۹۲۹۴۸۳۹۶

تنظیم پشتی صندلی اداری

10 / 10
از 1 کاربر

عمدتا مکانیزم صندلی چند کار متفاوت را انجام میدهد.
1. تنظیم شیب ارتفاع صندلی
2. عقب و جلو بردن پشتی صندلی
مکانیزم صندلی برای تنظیم شیب اجازه می دهد تا به طور همزمان از صندلی و پشتی جلو به طور کامل استفاده کنید  و پاها در تماس با زمین باقی بماند.
عقب و جلو بردن پشتی صندلی به شما اجازه می دهد تا به راحتی بر روی صندلی تکیه داده و دچار کمر درد نشوید و همینطور باعث می شود که پشت پاها متورم نشود و گردش خون را تنظیم می کند.
مکانیزم صندلی قطعه است که در زیر صندلی اداری قرار دارد.این به شما اجازه می دهد تا موقعیت صندلی خود را تعقییر داده و آن را به جلو یا عقب تعقییر دهید.
به طور کلی یک پیچ بزرگ در زیر صندلی قرار دارد که اجازه می دهد تا شدت صندلی را تعقییر دهید.همچنین می توانید موقعیت صندلی خود را به حالت اولیه قفل کنید تا تعقییر نکند .
مکانیزم چرخشی است که اغلب برای استفاده محدود در چند ساعت در روز انجام می شود تا بتوانید پاهای خود را خیلی راحت بر روی زمین قرار دهید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :