۰۹۱۹۲۹۴۸۳۹۶

آیا صندلی ناهار خوری قابل تعمیر است

10 / 10
از 1 کاربر

 

آیا صندلی ناهار خوری قابل تعمیر است ؟

   در پاسخ تعمیر صندلی باید بگوئیم بلی قابل تعمیر است.

در تعمیر صندلی ناهار خوری در خصوص تعویض روکش مانند تعویض روکش و تعمیر صندلی اداری میباشد.

تعمیر صندلی ناهار خوری و تعمیر صندلی های اداری مانند یکدیگر میباشند به جز قطعات آنها

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :